Aký je postup pri prevode nehnuteľnosti?

1, Zabezpečenie dokumentov

Je potrebné zabezpečiť a zozbierať všetky dokumenty potrebné na prípravu kúpnej zmluvy, poprípade dokumenty, ktoré súvisia s poskytnutím hypotekárneho úveru (ak kupujúci financuje nehnuteľnosť pomocou hypotekárneho úveru).

2, Rokovanie Klient / Maklér / Právnik

Po tom ako sme zabezpečili a zozbierali všetky potrebné dokumenty a overili ich pravosť, je potrebné určiť, akým spôsobom sa ďalej obchod bude vyvíjať, resp. určí sa optimálny spôsob prevodu nehnuteľnosti ako pre kupujúceho,tak i pre predávajúceho. Aj keď je predaj v našej kancelárii na dennom poriadku, snažíme sa byť maximálne opatrní, aby sme eliminovali možné riziká, ktoré môžu nastať pri predaji. Všetky špecifiká prevodu nehnuteľnosti konzultujeme s advokátom, ktorý ich zapracuje do kúpnej zmluvy.

3, Podpis riadnej kúpnej zmluvy.

Po dojednaní si všetkých pripomienok a po tom, ako sme sa dohodli na znení kúpnej zmluvy, nám advokát vyhotoví kúpnu zmluvu so všetkým, čo musí zo zákona riadna kúpna zmluva obsahovať. Následne sa zmluvné strany a maklér dohodnú na termíne podpisu kúpnej zmluvy. V prípade, že je nehnuteľnosť predmetom zabezpečenia, vo väčšine prípadov sa v deň podpisu kúpnej zmluvy podpisuje aj tzv. záložná zmluva. Na kúpnej zmluve je zákonnou povinnosťou overovať len podpis predávajúceho.

4, Bezpečný prevod finančných prostriedkov

My ako realitná kancelária odporúčame naším klientom jednu z troch alternatív úhrady kúpnej ceny cez tzv. notársku úschovu, vinkulovaný účet v banke alebo do úschovy sprostredkovateľa – realitnej kancelárie. Samozrejme je potrebné dohodnúť sa medzi zmluvnými stranami na tom, za akých podmienok budú finančné prostriedky prevedené na účet predávajúceho. V prípade, ak na katastri prebehne vklad úspešne, peniaze budú prevedené na účet predávajúceho, ak vklad neprejde, peniaze sa navrátia späť kupujúcemu. Osobne si myslíme, že najbezpečnejším spôsobom pre obe zmluvné strany je NOTÁRSKA ÚSCHOVA.

Vklad vlastníctva

Vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností zvyčajne robíme v deň podpisu kúpnej zmluvy. Je potrebné spolu s návrhom na vklad odovzdať všetky potrebné dokumenty, o ktorých vám maklér v dostatočnom predstihu povie. Poplatok za kolok na vklad do katastra nehnuteľností je 66 EUR – lehota 30 dní od podania, poplatok za urýchlený vklad je 266 EUR – lehota do 15 dní od podania. Vkladové konanie končí vydaním rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra. Týmto okamihom sa kupujúci stáva vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

Odovzdanie nehnuteľnosti

Akonáhle sme úspešne ukončili všetky vyššie spomínané úkony, je posledným, ale veľmi dôležitým krokom tzv. “protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti”. Pripravíme Vám protokol o odovzdaní nehnuteľnosti, kde sa vypíšu jednotlivé stavy meračov, počty odovzdaných kľúčov… Posledným krokom je už len nahlásiť zmenu u jednotlivých dodávateľov médií a služieb, správcovi bytového domu a do 30 dní oznámiť zmenu vlastníctva príslušnému správcovi dane.

Autor článku:

Lukáš Sopko

Pridaj komentár

Close Menu