Potrebné dokumenty k predaju nehnuteľnosti

V prípade predaja nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu odporúčame klientom, aby si pripravili dokumenty spomínané nižšie v texte, nakoľko sa tým proces úspešného zobchodovania nehnuteľnosti výrazne urýchli. Samotný predaj nehnuteľnostizverte do rúk profesionálnej realitnej kancelárií, aby ste minimalizovali riziká prevodu nehnuteľnosti

Predstavujeme Vám dokumenty, ktoré Vám pomôžu k bezproblémovému predaju nehnuteľnosti. Dokumenty sa nerozlišujú pri predaji nehnuteľnosti v KošiciachBratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku.

Predaj rodinného domu:

 1. List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečíme )
 2. Geometrický plán
 3. Kópiu z katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečíme )
 4. Stavebné povolenie
 5. Stavebné plány
 6. Kolaudačné rozhodnutie
 7. Znalecký posudok

Predaj bytu:

 1. List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečíme )
 2. Kópiu katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečíme )
 3. Zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 4. Znalecký posudok

Prevod členských práv a povinností družstevného bytu:

 1. Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľom
 2. Pôdorys bytu

Predaj pozemku:

 1. Územnú plánovaciu informáciu, tzv. ÚPI ( nie staršiu ako jeden rok )
 2. Kópiu katastrálnej mapy
 3. Bonitované pôdno-ekologické jednotky BPEJ ( ak sa jedná o pozemok mimo zastavného územia obce, tzv. „extravilán“ obce. Na LV sa označuje číslovkou 2 )
 4. List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečíme )

Pozor! V prípade, ak sa jedná o viac ako dvoch predávajúcich predmetnej nehnuteľnosti, je dobré, aby ostatní predávajúci splnomocnili niekoho ( najlepšie jedného z predávajúcich ) na to, aby ich zastupoval pri predaji nehnuteľnosti. Plnomocenstvo pre predaj nehnuteľnosti je možné upraviť ( zúžiť ) podľa potrieb a vôle splnomocniteľa. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený. Naopak, podpis splnomocnenca nemusí byť úradne osvedčený.

Väčšinu z vyššie spomínaných dokumentov si nevyžaduje zákon k samotnému predaju/prevodu nehnuteľnosti, ale je dobré aby ste ich mali a aby ste ich vedeli poskytnúť potenciálnemu kupujúcemu.

Autor článku:

Lukáš Sopko,

Pridaj komentár

Close Menu