Krátkodobý nájom bytu

Novinkou s účnnosťou od 01.05.2014 je možnosť uzatvorenia nájmu, a to na tzv. „Krátkodobý nájom bytu“ podľa zákona č. 98/2014 Z. z. Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi…

Continue Reading
Close Menu